Algemene voorwaarden

Lees voordat je gaat bestellen de algemene voorwaarden goed door. Je dient akkoord te gaan met de algemene voorwaarden als je een bestelling plaatst. Heb je vragen? Neem dan even contact met me op!

Bedrijfsgegevens

MostCutest.nl
De Marne 232 N
8701 MH Bolsward
info@mostcutest.nl
KvK nummer: 74250051
BTW-identificatienummer: NL859824895B01

Artikel 1 | Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die tot stand is gekomen tussen MostCutest.nl en de consument. Bij het aangaan van een overeenkomst met MostCutest.nl, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. Van deze voorwaarden wordt alleen afgeweken indien MostCutest.nl hier schriftelijk mee heeft ingestemd.

Met overeenkomst wordt in dit geval bedoeld het plaatsen van een bestelling, het ingaan op een aanbieding, het aanvragen van een offerte etc.

Artikel 2 | Prijs en product

Alle producten op MostCutest.nl zijn nauwkeurig beschreven. Indien hier onduidelijkheden over zijn, kun je contact opnemen met MostCutest.nl: info@mostcutest.nl. Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief de verzendkosten. De definitieve verzendkosten worden in het bestelproces berekend. MostCutest.nl is te allen tijde gerechtigd prijswijzigingen aan te brengen.

Artikel 3 | Garantie

Alle artikelen die verkocht worden op MostCutest.nl zijn van goede kwaliteit. De producten op de site zijn zo grondig mogelijk beschreven. Indien zich problemen voordoen met de door uw bestelde producten, kun je contact opnemen met MostCutest.nl: info@mostcutest.nl.

Artikel 4 | Levering en uitvoering

MostCutest.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Als klant ben je zelf verantwoordelijk voor het opgeven van het juiste adres.
De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5 | Betaling

Op MostCutest.nl kan worden betaald door middel van iDeal, diverse Creditcards, PayPal, Bancontact en vooraf overschrijven. Een bestelling dient te worden betaald binnen 5 werkdagen, daarna wordt uw gereserveerde bestelling weer vrijgegeven. Indien het betalen niet lukt binnen 5 werkdagen, neem dan even contact op met MostCutest.nl via info@mostcutest.nl. Dan wordt je bestelling wat langer voor je gereserveerd!

Artikel 6 | Klachten

Indien er klachten zijn kun je altijd contact opnemen met MostCutest.nl. Er zal dan altijd worden gezocht naar een passende oplossing voor je probleem.

Artikel 7 | Annuleren en retourneren

Je kunt je bestelling annuleren door middel van het sturen van een mail naar info@mostcutest.nl o.v.v. Retour. Je hebt het recht om je bestelling binnen 14 dagen na ontvangst van je bestelling te retourneren, indien je ontevreden bent. Let wel dat de verzendkosten dan voor je eigen rekening zijn. Je bent zelf verantwoordelijk voor het goed verpakken en verzenden van het product. Daarnaast dient het product geen gebruikerssporen te hebben. Als het product niet goed wordt geretourneerd, kan MostCutest.nl de kosten van dit product niet vergoeden.

MostCutest.nl heeft het recht om bestellingen die niet volgens de algemene voorwaarden zijn geplaatst te annuleren.

Artikel 8 | Kortingscodes

In enkele gevallen/bij specifieke acties zijn kortingscodes beschikbaar. Het gebruik van een kortingscode wordt alleen goedgekeurd/is alleen legitiem als deze wordt gebruikt bij de daarvoor bedoelde artikelen (dit staat bij de artikelen vermeldt). Indien een kortingscode onjuist wordt gebruikt, wordt er contact met je opgenomen om dit op te lossen. Je bestelling wordt pas verzonden als het juiste totaalbedrag van je bestelling is betaald.

MostCutest.nl is te allen tijde gerechtigd om een wijziging aan te brengen in de algemene voorwaarden.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)